Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Látogató számláló
0
1
0
4
6
9
2
Házhozszállítás

ALFA-KLÍMA Webáruház

Vásárlási feltételek

ÁSZF

Az Alfa-Klíma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye, szállítási címe, iroda, bemutató terem: 6724 Szeged, Szatymazi utca 7/A.; cégjegyzékszám: 06-09-009084; adószáma: 13221182-2-06; Bejegyző cégbíróság neve: Szegedi Városi Bíróság, elérhetőségek: (info@alfakonyhatechnika.hu, +36 (62) 950-335, képviselő: Hrivnák András ügyvezető) továbbiakban: Eladó és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Vevő igénybe veszi a www.alfa-konyha.hu weboldal szolgáltatásait és Eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti, egyúttal elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-et. Az oldalt használó felelőssége, hogy ellenőrizze az aktuális érvényes ÁSZF-et. A weboldalakon csak 18 életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre az Eladó és Vevő között. Vevő egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi, és a vételárat kiegyenlíti. Vevő a „Regisztráció küldése” és a „Rendelés jóváhagyása” gomb megnyomásával fogadja el az aktuális és érvényben lévő ÁSZF feltételeit.

Általános tudnivalók

Jelen ÁSZF minden olyan adásvételre és szolgáltatás igénybevételre kiterjed, melyet Vevő az www.alfakonyhatechnika.hu, www.alfa-konyha.hu  weboldalakon történő megrendeléssel kezdeményez.

A www.alfakonyhatechnika.hu és a www.alfa-konyha.hu weboldalakon történő vásárlás elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a kiválasztott termékek kosárba helyezésével és a megrendelési folyamat végig vitelével. A nem a weboldal felületén történő megrendelés  kizárólag írásban: faxon, e-mailen, levélben lehetséges. Az így leadott rendeléseket üzletünk rögzíti, és minden esetben e-mailben, vagy más – a Vevő által megadott módon – visszaigazolást küld Vevőnek. Az ezt követő vásárlási folyamat és az arra érvényes feltételek az így leadott megrendeléseknél is megegyeznek az interneten leadott rendelések folyamataival és ezért jelen ÁSZF is egyaránt vonatkozik rájuk.  Az oldalon található árak tájékoztató jellegűek és a tévedés jogát mind árak, mind termék adatok szempontjából az Alfa-Klíma Kft. fenntartja.

www.alfakonyhatechnika.hu és a www.alfa-konyha.hu weboldalakon böngészni szabadon, regisztráció nélkül is lehet. A vásárlás szintén lehetséges regisztráció nélkül is.Az áruházban mindenki jogosult vásárolni, aki elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

Az áruházban található termékadatok, fotók, leírások az Eladó tulajdonát képezik, ezért azok tömeges összegyűjtése, lementése, tárolása csak az Eladó előzetes engedélyével lehetséges.

Regisztráció, adatok védelme

A rendelések feladása az Eladó weboldalain nincs kötelező regisztrációhoz kötve. Amennyiben Vevő nem vesz igénybe házhozszállítást, akkor elegendő megadnia a számlázási adatokat (név, cím), valamint egy valós e-mail címet és telefonszámot a rendelés teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz. Azonos e-mail címmel csak egyszer lehet regisztrálni. Amennyiben házhozszállítás szolgáltatást is igénybe vesz, úgy a szállítási címet is meg kell adnia.

Az Eladó tevékenysége során a Vevői adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti.

A Vevő regisztrációs adatait Eladó védett, biztonságos adatbázisban tárolja, és megőrzi, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Ez esetben Eladó által átadott személyes adatokat más célra semmilyen módon nem jogosult felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendelések kiszállítása érdekében az Eladó a következő adatokat bocsátja a futárszolgálat rendelkezésére: Vevő neve /számlázási név, lakcím/szállítási cím, megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), Vevő telefonszáma. Amennyiben a Vevő részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat az Eladó adatbázisából törli. Az adatok felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának megfelelően történik.

Adatkezelési azonosítónk: 03330-0001

Az Eladó az általa üzemeltetett weboldalon történő vásárláshoz a regisztráció során az alábbi adatokat rögzíti Vevőről: név, számlázási cím, szállítási cím, e-mail, telefonszám. Választhatóan megadható adatok: fax, kiegészítő címadatok, második név.

A Vevő a regisztrációval egyidejűleg hozzájárul, hogy az Eladó számára hírlevelet, reklámanyagot küldhessen. (A szolgáltatás lemondására a hírlevél alján lehetősége van.)

Eladó felhívja Vevő figyelmét, hogy a regisztrációkor megadott jelszavát bizalmasan kezelje, ne adja át arra illetékteleneknek. Eladó nem felel az így keletkezett téves szállításokért és károkért.

Eladó minden esetben az Vevő által megadott számlázási és szállítási adatokkal dolgozik. Kézi adatmódosítást az Eladó nem végez, az kizárólag az Vevő telefonos, vagy e-mailes bejelentése/kérése alapján történik. Vevőnek lehetősége van, hogy adatai ellenőrizze és módosítsa az bejelentkezést követően.

Árak

A weboldalon feltüntetett árak bruttó (ÁFÁ-val növelt) fogyasztói árak. Az oldalon található árak tájékoztató jellegűek és a tévedés jogát mind árak, mind termék adatok szempontjából az Alfa-Klíma Kft. fenntartja. A rendelés a visszaigazolást követően válik érvényessé, illetve a rendelés fizetendő végösszege ezek után nem változik. A weblapon technikai hiba miatt a piaci ártól jelentősen eltérő téves ár megjelenése esetén az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) az Eladó megkeresi Vevőt. Ennek hiányában az Eladó az ilyen megrendeléseket nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal.

Megrendelés folyamata

A megrendelni kívánt termékeket egy virtuális kosárban kell gyűjteni. A termékek a „Kosárba tesz” gombra kattintva tehetők kosárba. A rendelt mennyiség a „Megrendelés” gombra kattintás előtt a kis fehér négyzetben módosítható. A megrendelés leadása után néhány percen belül a megrendelés beérkezéséről a rendszer automata nyugtázó levelet küld Vevőnek ami egyben a szerződés létrejöttét jelenti és értesíti Vevőt a megrendelése elfogadásáról. A megrendelést Vevő a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosíthatja, illetve lemondhatja. Erre az internetes weboldalon is lehetősége van, de telefonon és elektronikus levélben is van mód a módosításra/törlésre. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, az Eladó elektronikusan iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.

A megrendelések teljesítési ideje

A várható teljesítési időről a készlet információk alapján ügyfélszolgálatunk e-mailben tájékoztatja a vásárlót. Vevő jelezheti, hogy számára az időpont elfogadható-e.

Áru szállítása, átadása-átvétele

Az Eladó a terméket a visszaigazolásban rögzített szállítási határidőben szállítja és adja át a Vevő részére. Amennyiben a szállítási határidő az Eladó érdekkörén kívül eső okból (útviszonyok, időjárás, sztrájk stb.) eredménytelenül telik el, úgy Eladó a késedelemért nem felelős, e vonatkozásban kártérítési vagy kötbérfizetési kötelezettsége nincsen. Az ilyen okok fennállása igazolja a késedelmes szállítást. Ennek elmúltával az Eladó köteles a terméket leszállítani. A vis maior nem befolyásolja az árat. Amennyiben a szállítás előreláthatóan késedelmesen történik meg, az Eladó erről a Vevőt haladéktalanul értesíteni köteles.
A termék átvételekor a Vevő köteles a szállítólevelet és/vagy a számlát átvenni és aláírni, amellyel a termék átvételét, a csomagolás hibátlan állapotát, a termék mennyiségét és választékát, továbbá minőségi kategóriáját elismeri. A Vevő a termék átvételekor köteles a termék csomagolását minden esetben megvizsgálni, továbbá köteles meggyőződni arról, hogy az általa megrendelt termék kerül átvételre, a megrendelt mennyiség, minőség és választék (típus) szerint. Az Eladó a termék átadása-átvételekor köteles a Vevőnek átadni valamennyi, a termékhez tartozó dokumentumot (kezelési és karbantartási utasítás, gépkönyvek, garancialevél stb.). A termék átvételét követően a Vevő a csomagolás hiányosságára, továbbá a termék mennyiségére és típusára vonatkozó reklamációval vagy kifogással nem élhet.

Szállítás, kárveszély

Az áru Vevőnek történő átadással a kárveszély Eladóról a Vevőre száll. Az Eladó által végzett szállításoknál a kárveszély az áru Vevőnek történő átadásától a Vevőt terheli. Ebben az esetben a kárveszély a szállítási dokumentum (Szállítólevél, számla stb.) Vevő általi aláírásának helyén és időpontjában száll át, ezt minden esetben a Szállítólevélen fel kell tüntetni.

KÉRJÜK, HOGY A CSOMAG TARTALMÁT MÉG A FUTÁR JELENLÉTÉBEN ELLENŐRIZZE LE!

A csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a kicsomagolás után a fuvarlevélen a futár jelenlétében rögzítésre kerül! Az ellenőrzés azonban csak a termékek állapotának leellenőrzésére biztosít lehetőséget (karcolás, horpadás, egyéb esztétikai hiba), a termékek kipróbálására (működőképességének ellenőrzésére) nem vonatkozik!

Átvételi módok

Átvételi módok:

 • Házhozszállítás: a fizetendő díjat a megrendelés feladása előtt a szoftver automatikusan kiszámítja, így Vevő is meggyőződhet a szállítási díjakról.
 • Személyes átvétel: Üzletünkben Vevő személyesen is átveheti a megrendelt csomagot. Ebben az esetben azonban kérjük minden esetben várja meg az értesítő e-mailt vagy sms-t vagy telefont melyben tájékoztatjuk, hogy rendelése átvehető. Ez a szolgáltatás díjmentes.
  • Megközelíthetőség :
  • Cím: 6724 Szeged, Szatymazi utca 7/A.
  • Telefon: +36 (62) 950-335; +36 (30) 690-9896
  • Nyitva tartás: Hétfőtől - Péntekig: 8:00-16:30 óráig.

Kérjük házhozszállításnál vagy postai átvételnél a csomag sértetlenségét a kézbesítő előtt szíveskedjék ellenőrizni! Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet, s ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

Szállítási díjak (bruttó) belföldi csomag esetén:

 • 0,1 – 10 kg - 1.250 Ft
 • 10,1 – 30 kg  - 2.950 Ft
 • 30,1 – 50 kg  - 4.250 Ft
 • 50,1 – 100 kg  - 6.250 Ft
 • 100,1 – 150 kg - 9.250 Ft
 • 150,1 felett  - 12.450 Ft

A futárszolgálat által végzett kiszállításkor készpénzes fizetési mód esetében utánvételi díjat számolunk fel. Ennek összege egységesen bruttó 350 Ft. Külföldi szállítás esetén, minden szállításra egyedi ajánlatot adunk.

Fizetési módok
 • Készpénzzel átvételkor: Fizetés az áru átvételekor készpénzben.
 • Előreutalás (díjbekérő): A rendelés ellenértékét, a rendelés teljesítése előtt átutalással is kifizetheti. Kérésére az átutaláshoz díjbekérőt küldünk e-mailben. Fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a rendelés azonosítóját! Az átutalást a következő számlaszámra kérjük teljesíteni: OTP Bank 11735005-20566409-00000000
 • Üzletünkben bankkártyával: Azok a vásárlók, akik az árut üzletünkben veszik át, választhatnak bankkártyás fizetési módot is. Ebben az esetben az áru átvételekor mobil kártyaolvasó terminál segítségével fizetheti ki megrendelése ellenértékét.
Tulajdonjog

A termék tulajdonjogát az Eladó mindaddig fenntartja, ameddig a termékhez kapcsolódó számla teljes végösszege megfizetésre nem került. Eddig az időpontig a termék az Eladó beleegyezése nélkül nem idegeníthető el (nem zálogosítható el, nem ruházható át, nem szolgálhat biztosítékul és nem terhelhető fedezetként).

Mennyiségi-, minőségi kifogások

Hiányos-, vagy téves szállításon alapuló mennyiségi kifogásokat, ill. minőségi kifogásokat felismerhető hiányosságok esetén, haladéktalanul írásban közölni kell az Eladóval, a terméket kísérő Szállítólevélen, vagy számlán történő megjegyzéssel az átvételkor felvett jegyzőkönyvben. Nem felismerhető hiányosságokat a felismeréstől számított 8 napon belül, de legkésőbb a jótállási idő utolsó napjáig kell írásban Eladóval közölni. Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut, ill. hiányosságot megvizsgálja, vagy független intézménnyel megvizsgáltassa. A független intézmény szakvéleményét a Felek kötelesek alapul venni esetleges jogvitájuk során. A kifogásolt terméket az Eladó telephelyére kell a Vevőnek – saját költségén - visszaküldeni/szállítani. Amennyiben az Eladó  a kifogást elismeri illetőleg a vizsgálat a kifogás jogosságát igazolja, Eladó jogosult a hibát - saját választása szerint - javítással, pótlólagos alkatrész szállítással, vagy cserével megszüntetni. A minőségi kifogás jogosságának megállapításáig, a Vevő kérésére Eladó cserekészüléket biztosít, melyet a Vevő részére leszámláz. A kifogás jogosságát megállapító vizsgálati döntés után Eladó  a leszámlázott cserekészülék értékét jóváírja.

Áruvisszavétel

Amennyiben Eladó  a Vevő kérésére /mert a Vevőnek utóbb felmerült okból a termékre nincs szüksége/ úgy dönt, hogy a terméket visszaveszi, akkor a visszavételt az alábbi feltételekhez köti:

 1. Vevő az Eladó  rendelkezésére bocsátja az áruszámla és a szállítólevél számát, valamint
 2. A terméket az Eladó  telephelyére kell visszaszállítani eredeti csomagolásban és állapotban.

Az Eladó  megtagadhatja a visszavételt, ha a csomagolás ill. a termék sérült vagy a termék beépítésre került vagy nem raktári termékről van szó (csak az adott Vevő részére rendelt típus) vagy nem komplett termék / pl. hűtőközeg ill. egyéb vegyi anyag / esetében. Az Eladó  jogosult a Vevő részére az ügyintézés költségeként ez esetben az áru értékének 10 %-át felszámítani és a visszatérített vételárból számla szerint visszatartani.

Jótállás, szavatosság

Az érvényes jogszabályok szerint Eladó a termékekre a gyártó által biztosított jótállást vállalja. A konkrét garanciális (jótállási) idő minden termék mellett feltüntetésre kerül. Ahol nem szerepel garanciális idő a termék mellett, azokra a termékekre a gyártó nem biztosít jótállást. Néhány háztartási terméknél a számla egyben jótállási jegyként is szolgál, ilyenkor Eladó külön jótállási jegyet nem ad.

A gyártó által biztosított jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok is érvényesek.

A garanciális ügyintézés – Vevő saját választása szerint – kétféleképpen történhet:

1. A gyártó szervízhálózatán keresztül: Amennyiben a termékhez külön jótállási jegy tartozott, amelyen feltüntetésre került a szervizek listája, kérjük, forduljon az Vevő lakóhelyéhez eső legközelebbi szervizhez.

2. Az Eladó Kft. telephelyén: Amennyiben a termékhez önálló garanciajegy nem tartozott, és a számlán az szerepel, hogy a garancia az Eladó telephelyén érvényesíthető.

Az Eladó telephelyén minden fajta garanciális igény érvényesíthető (jótállási jeggyel, vagy anélkül), azonban a gyorsabb ügyintézés érdekében amennyiben a készülék saját jótállási jeggyel rendelkezik, célszerűbb közvetlenül a hivatalos márkaszervizen keresztül intézni a javítást/cserét. Így lerövidül az ügyintézési idő is, mivel Eladóhoz visszajuttatott készülékeket Eladó a márkaszervizhez küldi el bevizsgálásra, javításra vagy cserére. Amennyiben a készülékhez nem jár jótállási jegy, akkor Vevő az Eladó üzletébe juttatja vissza a terméket, ahol Eladó felveszi a Szavatossági és jótállási jegyzőkönyvet, és a készüléket eljuttatja az illetékes márkaszervizbe.

Fontos: az Eladó szerviz tevékenységet nem végez, ezért a márkaszervizek szakvéleményét fogadja el és továbbítja Vevő felé a jótállási és szavatossági igények elfogadásában és elutasításában.

Az Eladó  szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,

– 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet,

– 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.

A garanciális idő hosszára és tartamára vonatkozóan a konkrét feltételek a jótállási jegyen, illetve a számlán olvashatóak.

Garanciális ügyintézés folyamata az Alfa-Klíma Kft.-n keresztül

Juttassa el a meghibásodott terméket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig az Eladó üzletébe: Alfa-Klíma Kft. 6724 Szeged, Szatymazi utca 7/A. Javasoljuk, hogy mielőtt a terméket visszaküldené az Eladó részére, telefonon vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal (Telefon: +36 (62) 950-335; +36 (30) 690-9896, H-P 8:00-16:30 óráig), mert sok esetben a hibát helytelen kezelés okozza, és így telefonos segítségnyújtással az elhárítható. A meghibásodott termék Eladó részére történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli, portós küldeményeket az Eladó nem vesz át.

Azt követően, hogy a termék megérkezett Eladó üzletébe, Eladó megkezdi az ügyintézést, és felveszi Vevővel a kapcsolatot a javítás vagy csere befejezésekor.

A javított vagy hibás készüléket szállítási költség felszámítása nélkül Eladó visszaküldi Vevő címére, vagy átveheti azt az Eladó üzletében. Amennyiben azonban a készüléket a szerviz bevizsgálást követően hibátlannak találta, vagy a hibát nem rendeltetésszerű használat okozta, ezért a javítás garanciálisan nem végezhető el, akkor a visszaszállítás költsége is Vevőt terheli.

Fontos a termék jótállási jegyének megőrzése, mivel ennek hiányában a szervizek nem vállalják a garanciális javítást!

Elállás joga

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Elállási jog gyakorlásának a menete

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló e-mailhez mellékelt vagy a következő linken keresztül elérhető elállási nyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Az elállási jog gyakorlása esetén a Szolgáltató üzlete (6724 Szeged, Szatymazi utca 7/A.) a Fogyasztó rendelkezésére állnak.

A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

 

Ha Önnek problémája van egy termékkel kapcsolatban, amelyet az alfa-klima.hu vagy alfa-konyha.hu oldalon vásárolt, és panaszát nem sikerült érvényesítenie az ALFA-KLÍMA Kft.-nél, akkor azt benyújthatja az EU online vitarendezési platformján („ODR platform”).

Az ODR platform az EU-n belüli fogyasztók és kereskedők számára lehetővé teszi, hogy bíróságon kívül próbáljanak meg egyezségre jutni az online vásárlásból eredő panaszokkal kapcsolatban. Ez a felhasználóbarát és interaktív honlap az EU minden hivatalos nyelvén elérhető és ingyenesen használható. Az ODR platform használatával a fogyasztó és a kereskedő megegyezhetnek egy vitarendezési testület kiválasztásában, majd ezt követően végigmennek egy folyamaton, hogy megoldást találjanak a fogyasztó panaszára. Az online vitarendezési platform ide kattintva érhető el.

Jótállás, szavatosság

Jótállás

Kötelező jótállás

A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, - helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Önkéntes jótállás

Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

Szavatosság

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Felelősség

Eladó  kizárja kártérítési felelősségét – kivéve, ha az Eladó  részéről szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete áll fenn - a nem megfelelő árukezelésből, a biztonsági előírások be nem tartásából és a beépítésre /beüzemelésre/ üzembetartásra ki nem képzett ill. az előírt bizonyítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkező személy szakszerűtlen munkavégzéséből eredő károk esetén. A kártérítés minden esetben legfeljebb a szállított termék értékéig terjedhet. Eladó kizárja felelősségét szállítási késedelem esetére, kivéve, ha a Felek írásban késedelmi kötbér kikötésében és meghatározott napon történő szállításban állapodnak meg és a késedelem Eladónak felróható okból következik be.

Levelezés, vélemények, panaszkezelés

A termékekkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos igényeiket, esetleges reklamációikat Vevő az alábbi elérhetőségekre küldheti meg:

Záró rendelkezések

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződésekre vonatkozó jogszabályok az irányadóak. Bármilyen jogvita esetén az Eladó székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

Jelen szerződés 2016. október 1-től érvényes.

Webáruház készítés